Dr. NURHAYAT GÜL’ÜN YOLU VE VİZYONU

Dr. Nurhayat Gül’ün yolculuğu Acil Servislerde başladı… Henüz Türkiye’de beslenme konusunun günlük dile bu kadar yerleşmediği, sabah programlarında ‘mucizevi’ yiyeceklerin ve kilo verme yöntemlerinin yer bulmadığı, ‘paylaşma’nın ‘evde pişer komşuya da düşer’ ötesinde dijital anlamlar taşımadığı, ‘organik’ sözcüğünün kimya derslerinin ötesine geçemediği 90’lı yılların başında… Dr. Gül, hayatının “Beslenmenin Keşfinden Önce” olarak ifade ettiği ‘’Acil Servis’’ günlerini, “bisküvi ile geçiştirilen öğünler” ve “uykusuz geceler” arasında büyük bir koşuşturma ve mücadele olarak hatırlıyor. “Acil Servis dönemimde, baştan ayağa yanlış bir yaşam tarzının somutlaşmış örneğiydim” diyor ve o günlerdeki kendisini, “Yaşam tarzıyla önlenebilecek hastalıkların pençesindeki hastalar için verilen zorlu mücadelenin ‘beyhude’ savaşçısı” olarak tanımlıyor…

Acil Serviste ve ambulanslarda çalışmasının etkisi olsa gerek, bir an geliyor, hem yaş aldıkça yakalanılması normal görülen hem de çok sık görüldüğü için kader gibi kabullenilen hastalıklarla savaşmanın başka yollarını öğrenmek için yeni bir yola çıkıyor. Belli başlı hastalıklardan korunarak, mümkün olduğunca konforlu yaşlanabilmenin beslenme ve yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle sağlanabileceğine işte bu yeni yolda inanıyor. Böylece, zayıflama dahil olmak üzere beslenme konusuna farklı bir yaklaşım geliştiriyor.

En iyi tedavinin korunma olduğu inancıyla, hastalarını bu yolda doğru bir yaklaşımla yönlendiriyor. Sürdürülebilir sağlık, kilo ve yaşam tarzı değişiklikleri hedefleyerek, bu değişiklikleri günlük yaşam pratiklerine dönüştürmek için hastalarıyla birlikte çalışıyor.

İnsan sağlığını korumanın, doğanın yani dünyanın sağlığını korumakla eşdeğer olduğu farkındalığıyla hareket eden Dr. Nurhayat Gül, doğa ile uyumlu ve koruyucu bir beslenme/yaşam tarzına ayrıca doğal güzelliği bozmayan estetik müdahale ve dokunuşlara inanıyor.

Dr. Nurhayat Gül Sağlıklı Yaşam ve Estetik Merkezi

Dr. Nurhayat Gül’ün “Sağlıklı Yaşam Merkezi oluşturma” yolculuğu ise 10 yıl önce başlıyor. “Zayıflama” sektöründe tanık olduğu “zafiyetleri” de deneyim hanesine ekleyen Dr. Gül, “Başka bir yolu olmalı” diyerek işe girişiyor. Mevcut yöntem ve yaklaşımların işe yaramadığını görerek, analitik ve sorgulayıcı bir yaklaşımla doğrunun peşine düşüyor. Zamanla artan tecrübe ve bilgi birikimi ile çok sayıda hastalığı, yüzlerce hastayı tedavi ediyor.

Bu merkezde, zayıflama konusu sadece beden ölçüsü olarak ele alınmıyor ve obezitenin çok sayıda hastalığın ortak kökeni olduğundan hareket edilerek, “beslenmenin en sağlıklısı nasıl olmalı” konusu sürekli olarak araştırılıyor. En son bilgiler ışığında, bilimsellikten yolunu ayırmadan, zayıflama, sürdürülebilir kilo koruma ve beraberinde mükemmel sağlık hedefleniyor. Başvuran herkesin kendine özgü bireyler olduğu, farklı genetik altyapı ve yaşam şekilleri taşıdığı gerçeği göz ardı edilmeden çözüm sağlanmaya çalışılıyor.

Bireyin sağlığının, dünyanın ve doğanın sağlığından ayrılamayacağı gerçeğiyle doğaya uyumlu ve koruyucu bir bilinçle “gerçek” sağlığın peşine düşülüyor…

HEDEF

Dr. Nurhayat Gül Sağlıklı Yaşam ve Estetik Merkezi’nin hedefi, Sizi bir adım öteye, sağlık ve mutluluğun olduğu yeni bir aşamaya taşımak. Muhtemel ya da mevcut pek çok hastalığın esaretinden kurtulmuş, beden ve ruh sağlığını koruyucu bir yaşam tarzı sürdürerek, “güzel” yaşlanmanın hedeflendiği yerdesiniz.

Bilgilenmenizi, anlamanızı ve özgür iradenizle karar vermenizi istiyoruz. Hastalıkların bir günde ortaya çıkmadığını bilmenizi istiyoruz. Oluşması için yıllarca çaba sarf etmeniz gerektiğini bilmenizi…Zamanında uygulanan önlemlerin ve uygulamaların uzun vadede çok şey fark ettirdiğine inanıyoruz ve bunu sizinle paylaşıyoruz.

İşte bu nedenle en iyi tedavinin korunma olduğuna inanıyoruz ve size doğru rehberlik yapmaya çalışırken fonksiyonel tıp yaklaşımını benimsiyoruz.

Yolumuza yeni şeyler öğrenme, araştırma, geliştirme, çözüm sunma arzusuyla ve heyecanımızı yitirmeden devam ediyoruz. Güvenilir kaynak olabilmek ve bu güveni kaybetmemek birincil hedefimiz!

NİYET

Dr. Nurhayat Gül Sağlıklı Yaşam ve Estetik Merkezi’nin niyeti, güvenilir bilimsel kaynaklara dayanarak, geleneksel tıp ile tamamlayıcı, önleyici, öngörüsel tıp yaklaşımını medikal estetik dahil, uyguladığımız tüm hizmetlerde size en doğru şekilde harmanlamış “iyi“ tıp metotları olarak sunuyoruz.

Bunun için tüm sağlıkçıların uyguladığı, muayene ve daha özelleşmiş tüm tıp araçlarını ve medikal estetik yaklaşımlarını kullanıyoruz. Bu araçlar ışığında, problemi araştırıyor, mevcut durumu gözden geçiriyor ve uygulanması gerekli olan yöntemleri belirliyoruz. Hedeflenen değişimin gerçekleşebilmesi için söz konusu yöntemlerin uygulanması sürecinde sizi her adımda destekliyoruz.

Sonuçta, ‘kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim’ ve ‘iyi ki tanıştık’ diyebilmeniz için çalışıyoruz ve bu sonucu almaktan her seferinde büyük mutluluk duyuyoruz.